Oferujemy do sprzedaży lub dzierżawy francuski system Aero 30 NG, tj. balon widokowy na uwięzi oraz inne produkty firmy Aerophille S.A Francji , np. balony na uwięzi 2 miejscowe.

Z uwagi na nasze doświadczenie w branży oferujemy pomoc w wybraniu lokalizacji, przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (lądowisko, infrastruktura, prawo lotnicze, procesy certyfikacji) wraz z uruchomieniem systemu i rozpoczęciem operacji lotniczych oraz certyfikowanym szkoleniem personelu.

Zgodnie z przepisami EASA i polskim prawem lotniczym firma wykonująca operacje lotnicze musi posiadać certyfikat przewoźnika AOC. Więcej informacji udzielamy telefonicznie.

Partner in Eastern & Central Europe

Aerophile Group
www.aerophile.com

Rzetelni w biznesie